Dynamika

DYNAMIKA (gr. dynamikós oznaczające: posiadający siłę), czyli natężenie dźwięku. Mówiąc najprościej- oznaczenie, jak głośno/cicho gramy.

Wyróżnia się dwa zasadnicze odcienie dynamiczne:

f (forte) – głośno

p (piano) – cicho

Oba występują w kilku stopniach natężenia:

Nazwa włoskaZnaczenie
fff (forte fortissimo, fortississimo)możliwie najgłośniej
ff (fortissimo)bardzo głośno
f (forte)głośno
mf (mezzo forte)dość głośno
mp (mezzo piano)dość cicho
p (piano)cicho
pp (pianissimo)bardzo cicho
ppp (piano pianissimo, pianississimo)możliwie najciszej

Zmiany dynamiczne mogą być raptowne lub następować stopniowo.

crescendo – coraz głośniej, coraz mocniej

diminuendo (lub decrescendo) – coraz ciszej, coraz słabiej

Dzięki dynamice utwór żyje, staje się ciekawy i interesujący w odbiorze.

Dynamikę możemy dobierać sami, razem z nauczycielem lub iść za sugestiami zapisanymi w nutach przez kompozytora / wydawcę.


Na górę