Dlaczego warto grać gamy?

Uważam, że granie gam, pasaży, kadencji jest bardzo ważne. Pytacie mnie, dlaczego?

Wbrew powszechnie panującej opinii, gamy mają służyć nie tylko ćwiczeniu sprawności naszych palców.
Gamy to przede wszystkim trening dla naszego mózgu. Znajomość gam, pasaży, kadencji to znajomość tonacji, po których się poruszamy. A jak każdy wie, utwory opierają się na konkretnych tonacjach, skalach. Rozumienie tonacji utworu to rozumienie wszystkiego, co dzieje się w nim dzieje.
Wydaje się to banalne, bo co jest do zrozumienia w tonacji np. G-dur? Jest jeden krzyżyk „fis” i to tyle.. A przecież każda gama ma stopnie, na których budujemy trójdźwięki subdominantowe, dominantowe. Warto je widzieć i nazwać. Jest też wiele rodzajów kadencji, które co chwilę pojawiają się w utworach. Umiejętność znalezienia i nazwania struktur utworu sprawia, że jesteśmy świadomi utworu, nauka idzie dużo szybciej a w sytuacjach stresowych nie szukamy nerwowo nut na klawiaturze, tylko pytamy mądrą głowę- na jakim akordzie zbudowany był ten fragment? Ćwicząc gamy nie zapominajmy o kadencjach. Nazywajmy składniki kadencji i rozumiejmy te zależności. (Jestem przeciwnikiem grania kadencji z nut, bo zazwyczaj jest to mechaniczne odtwarzanie zapisu nutowego!)

Spora część utworów (szczególnie barok, klasycyzm, romantyzm) to ciąg pasaży, gam, gameczek 😉 Jeśli jesteśmy „biegli” w gamach i pasażach, dużo szybciej uczymy się utworów, sprawia nam to mniej trudności technicznych.

Znajomość gam, kadencji jest bardzo ważna w improwizacji. Improwizacja, to nie jest takie fantazyjne granie bez żadnych zasad. Aby improwizować dobrze, trzeba czuć się pewnie w klawiaturze, widzieć ją jako skupisko harmonii a nie porozrzucanych biało-czarnych klawiszy. Improwizacja to operowanie konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, między innymi tą o gamach i pasażach, skalach.

Transpozycja to przenoszenie danej melodii do innej tonacji. Z dużą łatwością możemy transponować utwory, jeśli rozumiemy ich budowę i harmonię- a do tego konieczna jest znajomość gam.

Gamy, skale, pasaże to przede wszystkim wielka świadomość harmonii. Dzięki tej świadomości można nie tylko odtwarzać zapis nutowy ale być twórcą , improwizatorem i świadomym wykonawcą.

©Powyższy tekst jest objęty prawami autorskimi, jeśli chcesz skopiować jego część lub całość, podaj źródło- adres mojej strony internetowej www.GraMisie.pl.


Na górę